RoboManager - Innovatív, hatékonyságnövelő szoftver megoldás AI alapokon

Az IncepTech Üzleti és Technológiai Megoldások Kft. Támogatási Kérelmet nyújtott be "RoboManager" - a szolgáltató szektor operációs hatékonyságát növelő innovatív szoftver megoldás fejlesztése mesterséges intelligencia alapokon címmel az 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú Pályázati Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A mintegy 390 millió forint hazai támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja:

A RoboManager, egy augmentált operatív menedzser szoftver kifejlesztése a KKV szolgáltatási szektor szereplőinek, aki - mint a legjobb üzleti elemző - folyamatosan monitorozza a cég működését és jelzi az anomáliákat, illetve mint üzletviteli tanácsadó a beépített legjobb gyakorlatok és versenytársi összehasonlítások alapján javaslatokat tesz az operációs hatékonyság növelésére.

A termékkel elsődleges célunk a globális szolgáltató szektor professzionális szolgáltatást nyújtó vállalatainak üzleti, operációs és üzletvezetési hatékonyságát növelni, az Ipar 4.0 technológiai lehetőségei által biztosított gépi tanulás és mesterséges intelligencia technológiákra építve. Ezáltal olyan versenyelőnyhöz kívánjuk juttatni ügyfeleinket, mely mind erőforrásban mind időben számottevően költséghatékonyabb az alternatív megoldásokhoz képest (speciális tanácsadói folyamatok elindítása, BI es adatelemző szerepek betöltése. A RoboManager egy olyan dobozos termék szolgáltatás, mely könnyen és gyorsan integrálható és bevezethető a vállalatoknál, lehetővé téve ezáltal egy gyorsan skálázható piacra lépési tervet.

A projekt elemei

• 1. Termékkoncepció kidolgozása

• 2. A termékhez szükséges matematikai algoritmusok kutatása

• 3. A termék intelligens felhasználói kommunikációs moduljának tervezése

• 4. Termék prototípus kifejlesztése

• 5. Termék prototípus piaci validálása

• 6. Matematikai algoritmusok további kutatása a BETA verzióhoz

• 7. Termék BETA verzió kifejlesztése

• 8. Termék BETA verzió piaci validálása

• 9. Matematikai algoritmusok további kutatása

• 10. Kereskedelmi verzió elkészítése

• 11. Piacra jutás előkészítése

A projekt keretében várható fejlesztés eredményei:

Jelenleg a piacon nem található olyan egységes és integrált megoldás, amely a teljes értéklánc értékteremtő folyamatait képes felölelni a szolgáltató szektor specialitásaihoz illeszkedve és egyben gyors bevezetést illetve rugalmas testreszabhatóságot biztosít. Az intelligens és gépi tanulás által megtámogatott ajánlások és kimutatások biztosítása még a vertikumok esetén is unikumnak számít. A piaci igényt számos releváns tevékenységi körrel rendelkező KKV vevői szándéknyilatkozata is alátámasztja.

A kifejlesztendő szoftver megoldás a KKV szektornak biztosít egy széleskörűen alkalmazható, szükségszerűen általános és egységes, könnyű bevezethető megoldást. Emellett a vállalatirányítás üzleti hatékonyságának további növelése érdekében a megoldásban alkalmazott innovatív adatintegráló, adatelemző és kommunikációs technológiákkal a már meglévő építőkövek továbbfejlesztését is elősegíti.

Az 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00170 azonosítószámú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósul meg.

További tájékoztatás:

Schay Daniel

e-mail: daniel.schay@incepteam.com

2021. február 6, Goodbye RoboManager, Welcome Iris!

Beszámoló a KFI pályázatunk Egyes kutatócsapatának munkájáról:

Fontos mérföldkőhöz érkezett a KFI pályázatunk, melynek első 4 hónapjában végére ért a RoboManager termék koncepciójának kidolgozása. Első lépésként széleskörű kutatás eredményeként a termék megtalálta a végleges nevét, ezentúl a termék és a projekt neve “IRIS”.

A kutatás első fázisának részeként az Egyes kutatócsapat körüljárta a mesterséges intelligencia használatának lehetőségeit és technikai korlátait. Az NLP (Natural Language Processing) mélyebb vizsgálatánál több olyan piaci megoldást vettek nagyító alá, melyek valamilyen nyelvi intelligens modullal rendelkeznek. Vizsgálták az Iris termék scope-ját akár csak részben is lefedő piaci megoldásokat, melyek a termék későbbi piaci versenytársai lehetnek. A felhasználók vizsgálatának része volt a potenciális célpiac méretének, szereplőinek megismerése, valamint az általuk használt hasonló termékek, technológiák piaci kapitalizációja.

Ennek eredményeként a termék irányvonala fókuszáltabb tudott lenni, illetve bővült a potenciális ügyfelek köre. Az Iris termék koncepciója az lett, hogy egy igény menedzsment eszköz, “demand management tool” lesz, ami képes a szervezetbe érkező működési és fejlesztési technológiai javaslatokat egy digitális platformon kezelni. Az Iris abban fog segíteni a vállalatoknak és továbbra is elsősorban vállalati vezetőknek, hogy a stratégiai döntéshozatalt szem előtt tartva tudják vezetni és továbbfejleszteni a szervezetüket, lehetővé téve, hogy az IT szintet lépjen és partnerként működhessen együtt az üzlettel, stratégiai síkra helyezve a technológiai fejlesztéseket és növelve az IT fejlesztési igények menedzselésének a hatékonyságát.

Köszönjük az Egyes kutatócsapat lelkiismeretes munkáját!

2021. április 13, LP problémakör és infrastruktúra

Beszámoló a KFI pályázatunk Kettes kutatócsapatának munkájáról:

A kutatócsoport célja az volt a munka folyamán, hogy egy elemzést készítsen a matematikai modellezési igényeket kiszolgáló technológiai megoldásokról, illetve kiértékelje teljeskörűen az alkalmazhatóságot, amelynek fényében megalkothatja az optimális és integrált eszközrendszert is. A feladatot tapasztalt és magas kompetenciákkal rendelkező data scientist, data engineer és agile architectből álló csapat végzi.

Az előző hónapokban a kutatócsapat megkezdte a problémakör felmérését és LP formátumban készített különböző modelleket. Ezzel párhuzamosan az ehhez tartozó solverek infrastrukturális előnyei is kiértékelésre kerültek. A célfüggvény típusok tesztelésével és a korlátok feltérképezésével párhuzamosan pedig a frontend kapcsán különböző külső komponensek kiértékelése is megtörtént.

A kutatás későbbi szakaszában ismét jelentkezünk!

2021. július 5, Az LP és RDF le tudja majd fedni az optimalizációs kérdéseket

Beszámoló a KFI pályázatunk Kettes kutatócsapatának munkájáról:

Igencsak igéretes eredmények születtek a szemantikus webes technológiák kutatása során, limitált formátumú proof of concept készült az alapvető optimalizációs kérdésre, de már RDF alapú technológiai elemzésre optimalizálva.

A technológiai eszközrendszer terén megtörtént a backend és frontend konvenciók, valamint a minőségbiztosítás, QA konvenciók lefektetése.

Ebben a hónapban kezdjük meg a kibővített proof of concept építését, hogy a solverek gyakorlati limitációit kellőképpen feltérképezhessük. A pályázati anyagokon felül általunk javasolt “Intelligens matematikai modellezés technológiai eszközrendszere” dokumentum előkészítése is megkezdődött, ezt még a hónap végéig szándékozzuk megtenni.

2021. szeptember 24, Az innovatív kommunikáció kulcsa az okos UX

Beszámoló a KFI pályázatunk Hármas kutatócsapatának munkájáról:

Míg a 20. század végének nagy kihívása a gép és ember közötti kommunikáció kialakulása volt, az 21. századra előtérbe került az adat és ember közötti interakció megoldása minél intuitívabb, egyszerűbb, az ember számára érthetőbb módon. Ez a változás ihlette az Iris termék ember-adat interakcióinak magasabb szintre emelését. A kutatás (“Iris intelligens felhasználói moduljának tervezése, kutatása”) a Hármas kutatócsapat munkája volt, melynek eredményét most ebben a beszámolóban összegezzük röviden.

A kutatás során a csoport célja az volt, hogy a klasszikus számítógépes képernyőkön túl egy innovatív rendszerhasználatot alakítson ki. Ez a törekvés illik a termék víziójához, miszerint az Iris képes lesz digitálisan támogatni a vezetőket abban, hogy az IT fejlesztéseket összekapcsolják a vállalat stratégiai céljaival. A kutatás eredményeként kialakult a felhasználói felület és élmény, valamint az első grafikai design is, melyek tervezésük első pillanatától kezdve folyamatos tesztelésnek voltak kitéve a jövőbeli potenciális felhasználók által. Emellett a termék mindennapi használhatóságát vizsgáltuk a már meglévő grafikai drótvázon.

A kidolgozott Iris szoftvermegoldás grafikai felépítésének a koncepciója a felhasználói élmény út mentén lett kialakítva. Minden egyes funkció és ahhoz tartozó grafikai képernyő pontosan meg lett tervezve a felhasználói igények szerint.

Reméljük minden usernek tetszeni fog a végleges UI!

2022. március 11, Prototípus fejlesztése

Beszámoló a KFI pályázatunk egyes kutatócsapatának munkájáról:

KFI kutatásunk második mérföldköve során ismét jelentős haladást sikerült elérnünk. Az előző mérföldkőhöz hasonlóan most is három, egymástól független, kutatócsoportba rendeződve haladtunk. Az első kutatócsoport a termék prototípusának fejlesztésén dolgozott, a korábban már megtervezett és kidolgozott grafikai felépítés koncepciója alapján.

Az elkészült prototípusban a felhasználónak lehetősége van különböző, széles körben használt vállalatirányítási rendszerekből, adatokat importálni pár gombnyomás segítségével. A beimportált adatok többek között, idősíkbeli ábrázolásban, táblázatos nézetben, illetve egy tervezőasztalon, kártyás elrendezésben is áttekinthetőek. A különböző fókusszal rendelkező felhasználók igényeiknek megfelelően tekinthetik át, módosíthatják, illetve strukturálják ezeket az adatokat, annak érdekében, hogy a jelenleg is zajló, illetve a jövőben tervezett projektet és feladatok jól nyomonkövethetőek legyenek.

2022. július 19, Matematikai algoritmusok implementációja

Beszámoló a KFI pályázatunk második kutatócsapatának munkájáról:

A második kutatócsoport feladata a különböző üzleti alkalmazási esetekhez szükséges, adatelemzési modulban megvalósított, algoritmusok implementációja, illetve azoknak továbbfejlesztése volt.

A termék nem csupán arra szolgál, hogy adatokat vizualizáljon, illetve nyomonkövethetővé tegye azokat. Elsődleges célja, a feladatok és projektek hatékonyságának jelentős növelése. Ennek érdekében, a kutatócsoport az időszak során több algoritmust is sikeresen implementált a termékbe. Az algoritmusok két nagyobb csoportra oszthatók fel. Az egyik típus különböző hiányosságokra figyelmezteti, és pontosságra ösztönzi a felhasználókat. A többi algoritmus a projektek tervezéseihez szükséges becslésekkel segítik elő a felhasználók munkáját.

2022. augusztus 23, A termék prototípusának piaci validációja

Beszámoló a KFI pályázatunk második kutatócsapatának munkájáról:

A termék prototípusának kifejlesztését követően megakartunk bizonyosodni arról, hogy 1.) egy olyan problémára találtunk megoldást, amely nincs jelenleg lefedve piacon az elérhető termékek által, 2.), a valós felhasználok mennyire elégedettek az IRIS működéséve, felhasználói felületével. Ennek érdekében a harmadik kutatócsoport egy piaci versenytárs elemzést hajtott végre továbbá több ügyféllel is tesztelték a terméket.

A piaci validáció mindkét metodológia alapján eredményes volt. Az általános piaci kutatásunk során megállapításra került, hogy egyik piacvezető megoldás sem kínál teljes mértékben megoldást azokra a problémákra, amelyekre az IRIS igen. Továbbá potenciális ügyfeleinktől is pozitív fogadtatásban részesült, mind a termék funkcionalitásában, mind a kialakított UI-ban.

A validáció segített bennünket abban, hogy valós felhasználók is áttekinthessék és véleményezhessék megoldásunkat. Ezek a kérdések és építőjellegű kritikák lehetővé teszik, hogy a termék még tovább fejlődhessen.

2023. február 20, Valid a BETA verzió!

Beszámoló a KFI pályázatunk két kutatócsapatának munkájáról:

Két kutatócsapat dolgozott a BETA verzió lefejlesztésén és piaci validálásán az elmúlt hónapokban.

Ennek során elkészítettünk egy új OKR oldalt, amelyen a felhasználók át tudják tekinteni és kezelni tudják a céljaikat, az új “canvas” oldalakat is, amelyek alkalmasak arra, hogy a felhasználók vizuálisan átlássák és kezeljék a működési egységeiket és tevékenységeiket, illetve elkészült egy új Roadmap funkció is, amely mutatja a betervezett tevékenységeket csapatok szerint.

Az elkészült BETA verziót teszteltük potenciális ügyfelekkel is! Az ügyfelekkel végzett tesztelések során megerősítést kaptunk, hogy termékünk valóban egyedülálló a piacon. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a funkciókkal, mind a felhasználói felülettel kapcsolatban: a tesztelés során több, mint 300 felhasználó aktív használata alapján térképeztük fel a mögöttes trendeket és kaptunk apróbb fejlesztési javaslatokat az OKR képernyővel kapcsolatban.

2023. május 19, Továbbfejlesztett egészségmodell

A harmadik kutatócsoport az utolsó simításokat végzi a health (egészség) mérőszám kalkuláció kapcsán, amely egy adott portfólió teljesíthetőségét méri egy adott időkeretben, integrálva az üzleti, technológiai és a szervezeti tényezőket minden szinten. Ez folyamatosan, dinamikusan újraszámolódik a portfólió bármely változásával, hogy segítse az együttműködésen alapuló tervezést, és megmutassa a vezetők számára a fókuszterületeket.

Az új algoritmus automatikusan számított, azonban nem csak egy számban összegzi az eredményeket, hanem kvalitatív, szöveges segítséget nyújt a vezetők számára.

2023. május 31, LINK - az új digitális vállalkozás operációs rendszere!

Két kutatócsoport lefejlesztette a termék kereskedelmi verzióját és előkészítette a piacra jutást. A kiterjedt tesztelés és marketing kutatás keretein belül ismét új szintre lépett a termék személyisége, a korábban Iris-nak elnevezett terméket az amerikai és egyéb nemzetközi piac visszajelzései alapján LINK-re változtattuk.

A LINK kereskedelmi verzióban elkészült egy kiterjedt vállalatirányítást támogató felhasználókezelés, a teljes negyedéves tervezési folyamat támogatása, robosztus import funkció és előzménykövetés.

A piacra jutáshoz komplex elemzést követően különböző árazási csomagokat alakítottunk ki, elkészült a marketing terv és értékesítési terv is.

A fejlesztést így a vártnál korábban le tudtuk zárni és megkezdődhet az értékesítés!

Érdekelne a kihívás?